Oxygenoterapie | Mráz léčí
Oxygenoterapie

Oxygenoterapie

Hyperbarická oxygenoterapie (dále HBOT) je procedura založená na inhalaci čistého kyslíku (téměř 100%) za podmínek tlaku vyššího, než je tlak atmosférický. Zvýšeného tlaku lze dosáhnout pouze v uzavřeném zařízení, které se nazývá hyperbarická (tlaková, baro) komora. Proto prosím nezaměňujte s oxygenoterapií, kdy se vdechuje čistý kyslík za běžného tlaku (tato metoda je téměř neúčinná, organismus není schopný využít více kyslíku za běžného atmosférického tlaku).

Hyperbarická komora

Při HBOT dochází k plnému nasycení hemoglobinu kyslíkem a následně i fyzikálnímu rozpuštění kyslíku v krevní plazmě. Avšak HBOT neznamená pouze aplikaci většího množství kyslíku ve srovnání s podáváním za normálního atmosférického tlaku, jak je často nesprávně chápáno. HBOT má mnoho jedinečných a jinou metodou nenahraditelných efektů, včetně signálního efektu vůči DNA (transkripce) s ovlivněním mnoha buněčných procesů (vyplavení hormonů, enzymů, regulace receptorů)*

Hyperbarický kyslík se dokáže dostat k takzvaným spícím buňkám v mozku a v nervové tkáni a postupně probudí jejich metabolismus. Účinek této terapie spočívá v tom, že stimuluje buňky, podporuje růst nových tkání, vytlačuje škodlivé kyslíkové radikály, zmírňuje záněty, stimuluje latentní neurony a zlepšuje průtok krve v mozku i ve svalech a metabolismus glukózy. Také pomáhá urychlit odplavení laktátu a toxinů z tkání.

Fyzikální a fyziologické vysvětlení metody

Samotné účinky vyššího tlaku při HBOT se projevují v oblasti stlačitelnosti plynů, jejich rozpustnosti a difúzi v tělesných tekutinách a změně jejich fyzikálně-chemického chování při vyšších parciálních tlacích. Existují dva základní fyziologické principy HBOT.

 • mechanický efekt, spočívá v redukci velikosti bublin (embolie) u klientů s různými formami dekompresní nemoci či vzduchové embolie
 • druhý efekt je způsoben mnohonásobným zvýšením parciálního tlaku kyslíku ve tkáních s prodloužením jeho difúzního dosahu, zvýšením množství fyzikálně rozpuštěného kyslíku v plazmě (viz výše) a transportem do tkání postižených ischémií a hypoxi

Průběh procedury

V komoře budete pomocí kyslíkové masky vdechovat kyslík z venkovního kyslíkového koncentrátoru (u nás máme 2 kyslíkové generátory, každý dokáže generovat 10 l kyslíku za minutu). Na počátku během tlakování začnete pociťovat mírný tlak v uších. Ideální je proto vyrovnávat tlak ve středouší polknutím nebo zíváním po dobu nárůstu tlaku. Pokud je tlak nepříjemný a nedaří se ho vyrovnat, stačí zmáčknout na vnitřním ovladači tlačítko a automaticky se tlak sníží. Na počátku dochází při zvýšení tlaku k mírnému zahřátí vzduchu, naopak ke konci terapie dochází k ochlazení v souvislosti s poklesem tlaku v komoře, díky zabudované klimatizaci ale můžete nastavovat vnitřní teplotu tak, jak vám to bude příjemné.

Procedura se zpravidla provádí zpravidla 1x denně a je rozdělena do následujících fází:

 • komprese – zvyšování tlaku v komoře
 • isokomprese – po dosažení požadovaného tlaku probíhá procedura
 • dekomprese – komora je vypouštěna, dochází k vyrovnání tlaku s atmosférickým tlakem

Terapie je bezbolestná, neinvazivní a při dodržení pokynů během terapie i bezpečná. Během procedury v hyperbarické kyslíkové komoře je možno relaxovat při hudbě, spát nebo si číst. Ideální je absolvovat kúru 10 návštěv v navazujících dnech, nebo alespoň 3x týdně.

Účinky HBOT

 • snížení únavy (díky zásobení mitochondrií kyslíkem)
 • výrazné zkrácení regenerace a rehabilitace nejen ve sportu
 • zlepšení krevního oběhu (i při hypertenzi nebo špatném prokrvení periferních částí těla)
 • rychlejší odbourávání tuku při kombinaci s pohybem
 • zlepšení nálady a spánku
 • omlazení pokožky (tvorba kolagenu)
 • potlačování zánětů

Kdy není možné absolvovat HBOT

 • rýma, kašel, ucpaný nos nebo akutní viróza (toto jsou překážky, které neumožní bezproblémový sestup do zvýšeného tlaku)
 • epilepsie, onemocnění srdce a oběhového systému, hypertenze (nad 160/110), kardiostimulátor
 • nestabilní angína, plicní embolie, chudokrevnost, gravidita
 • po vlivem alkoholu a drog

Jak se připravit na proceduru

Není nutné dodržovat nějaký specifický režim, jen je vhodné absolvovat terapii v jiný den než návštěvu kadeřnice (kvůli lakům a barvám na vlasy), také je lepší alespoň hodinu před vstupem nekouřit.

Do komory se vstupuje v běžném oděvu a je nutné respektovat následující omezení a zákazy z důvodů požární bezpečnosti. Do komory tedy neberte:

 • hořlavé látky jako zápalky, zapalovače, těkavé látky – alkohol, dezinfekci a kosmetické přípravky na bázi alkoholu, dále oleje, masti, spreje, rtěnky apod.
 • žádné elektronické přístroje (mobilní telefony, MP3 přehrávače, tablety, e-booky, hodinky, baterie, naslouchadla
 • ostré předměty, termosky, plastové lahve

Více o HBOT najdete na videu zde: https://www.youtube.com/watch?v=GD0AFLOMrwU

Přijďte si vyzkoušet kryoterapii nebo oxygenoterapii

MRÁZ LÉČÍ

Zoubkova 36,
634 00 Brno,
Nový Lískovec

info@mrazleci.cz

+420 777 618 624