Co je hyperbarická oxygenoterapie | Mráz léčí
Co je hyperbarická oxygenoterapie

Co je hyperbarická oxygenoterapie

Hyperbarická oxygenoterapie (dále HBO) je metoda spočívající v inhalaci 100% kyslíku za podmínek tlaku vyššího, než je tlak atmosférický. Zvýšeného tlaku lze dosáhnout pouze v uzavřeném zařízení, které se nazývá hyperbarická (tlaková, přetlaková) komora. Proto prosím nezaměňujte s oxygenoterapií, kdy se vdechuje čistý kyslík za běžného tlaku (tato metoda je téměř neúčinná, organismus není schopný využít více kyslíku za atmosférického tlaku).

Při HBO dochází k plnému nasycení hemoglobinu kyslíkem a následně i fyzikálnímu rozpuštění kyslíku v krevní plazmě. Avšak HBO neznamená pouze aplikaci většího množství kyslíku ve srovnání s podáváním za normálního atmosférického tlaku, jak je často nesprávně chápáno. HBO má mnoho jedinečných a jinou metodou nenahraditelných efektů, včetně signálního efektu vůči DNA (transkripce) s ovlivněním mnoha buněčných procesů (vyplavení hormonů, enzymů, regulace receptorů)*

Hyperbarický kyslík se dokáže dostat k takzvaným spícím buňkám v mozku a v nervové tkáni a postupně probudí jejich metabolismus. Účinek této terapie spočívá v tom, že stimuluje buňky, podporuje růst nových tkání, vytlačuje škodlivé kyslíkové radikály, zmírňuje záněty, stimuluje latentní neurony a zlepšuje průtok krve v mozku i ve svalech a metabolismus glukózy. Také pomáhá urychlit odplavení laktátu a toxinů z tkání.

Fyzikální a fyziologické vysvětlení metody

Samotné účinky vyšších tlaků při HBO se projevují v oblasti stlačitelnosti plynů, jejich rozpustnosti a difúzi v tělesných tekutinách a změně jejich fyzikálně-chemického chování při vyšších parciálních tlacích. Existují dva základní fyziologické principy HBO.

 • mechanický efekt, spočívá v redukci velikosti bublin (embolie) u klientů s různými formami dekompresní nemoci či vzduchové embolie
 • druhý efekt je způsoben mnohonásobným zvýšením parciálního tlaku kyslíku ve tkáních s prodloužením jeho difúzního dosahu, zvýšením množství fyzikálně rozpuštěného kyslíku v plazmě (viz výše) a transportem do tkání postižených ischémií a hypoxi

Průběh procedury

V přetlakové komoře klient inhaluje kyslík z externího kyslíkového koncentrátoru. Na počátku kompresní fáze začne pociťovat mírný tlak v uších. Ideální je proto vyrovnávat tlak ve středouší polknutím nebo zíváním po dobu nárůstu tlaku. Pokud je tlak nepříjemný a nedaří se ho vyrovnat, je lepší uvolnit odtlakovávací ventil. Na počátku dochází při zvýšení tlaku k mírnému zahřátí vzduchu, naopak ke konci terapie dochází k ochlazení v souvislosti s poklesem tlaku v komoře.

Procedura se zpravidla provádí zpravidla 1x denně a je rozdělena do následujících fází:

 • komprese – zvyšování tlaku v komoře
 • isokomprese – po dosažení požadovaného tlaku probíhá procedura, při které se dýchá kyslík
 • dekomprese – komora je vypouštěna, dochází k vyrovnání tlaku s atmosférickým tlakem

Terapie je bezbolestná, neinvazivní a při dodržení pokynů během terapie i bezpečná. Během 90 minutové procedury v hyperbarické kyslíkové komoře je možno relaxovat při hudbě, spát nebo si číst. Ideální je absolvovat kúru 10 návštěv v navazujících dnech, nebo alespoň 3x týdně.

Účinky HBO

 • snížení únavy (díky zásobení mitochondrií kyslíkem)
 • výrazné ukrácení regenerace a rehabilitace nejen ve sportu
 • zlepšení krevního oběhu (i při hypertenzi nebo špatném prokrvení periferních částí těla)
 • rychlejší odbourávání tuku při kombinaci s pohybem
 • zlepšení nálady a spánku
 • omlazení pokožky (tvorba kolagenu)
 • potlačování zánětů

Kdy není možné absolvovat HBO

 • rýma, kašel, ucpaný nos nebo akutní viróza (toto jsou překážky, které neumožní bezproblémový sestup do zvýšeného tlaku)
 • epilepsie, onemocnění srdce a oběhového systému, hypertenze (nad 160/110), kardiostimulátor
 • nestabilní angína, plicní embolie, chudokrevnost, gravidita
 • po vlivem alkoholu a drog

Jak se připravit na proceduru

Před procedurou není nutné dodržovat nějaký specifický režim. Do komory se vstupuje v bavlněném oděvu a je nutné respektovat následující omezení a zákazy z důvodů požární bezpečnosti. Do komory tedy neberte:

 • hořlavé látky jako zápalky, zapalovače, těkavé látky – alkohol, dezinfekci a kosmetické přípravky na bázi alkoholu, dále oleje, masti, spreje, rtěnky apod.
 • žádné elektronické přístroje (mobilní telefony, MP3 přehrávače, tablety, e-booky, hodinky, baterie, naslouchadla
 • ostré předměty, termosky, plastové lahve

 

Doplnění:

*Bylo zjištěno, že během 24 hodin po aplikaci HBO dochází k významnému ovlivnění více než 8 100 genů, přičemž upregulovány jsou antioxidační, protektivní (hemoxygenáza 1, proteiny tepelného šoku-HSP), protizánětlivé geny a geny pro růstové a reparační faktory a hormony, zatímco geny prozánětlivé a apoptotické geny jsou downregulovány. Hyperbarická hyperoxie přináší několik desítek efektů a změn nejen v oblasti transportu a metabolismu kyslíku, ale také na kardiovaskulární, respirační, neurologické, metabolicko-biochemické, imunitní a enzymatické úrovni. Byly popsány četné efekty hyperoxie a hyperoxygenace ve vztahu k infekci a systémové zánětlivé odpovědi. HBO má vliv na metabolismus mikrobů především díky produkci reaktivních kyslíkových substancí. Je zesílen „respirační burst“ leukocytů, tedy prudké zvýšení spotřeby kyslíku s produkcí reaktivních kyslíkových substancí a následným usmrcením fagocytovaných baktérií, čímž se zlepšuje proces fagocytózy a obranyschopnost organismu.

Adekvátní parciální tlak kyslíku je primární pro efekt některých antimikrobiálních látek. Byl popsán synergický efekt s působením některých antibiotik (např. aminoglykosidy, sulfonamidy), baktericidní efekt vůči striktním anaerobním baktériím, zastavení tvorby alfa toxinu baktérie Clostridium perfringens apod. HBO způsobuje down-regulaci prozánětlivých cytokinů. Byl prokázán pozitivní efekt na průběh ischémicko-reperfúzního (I-R) poranění, systémové zánětlivé odpovědi, multiorgánové dysfunkce, septického šoku a těžké akutní pankreatitidy. Dochází k snížení vzájemné interakce aktivovaných polymorfonukleárů s endotelem kapilár downregulací adhezivních molekul CD11 a CD18 a adhezivních molekul endotelu typu ICAM-1 a P-Selektinu.

(zdroj: https://cs.wikipedia.org)

 

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál

Další články